The Child Protection Network of Denmark
Børns beskyttelse – til lands, til vands og i verden

Børns beskyttelse – til lands, til vands og i verden

Sted: Kutteren Anton, Bornholm

Tid: Lørdag den 19 juni fra 13.00-16.00

Deltagere: Rita Tisdall, ATOS; Lene Godiksen, SOS Børnebyerne; Ole Ramsing, CKU; Camilla Legendre, 100% for Børnene; Andrew Bende, Civic Connections/CISU bestyrelsesmedlem; Repræsentant fra Udenrigsministeriet; Repræsentant fra Globalt Fokus; Repræsentanter fra det kenyanske civilsamfund; Dr. Chrissie Gayle, Child Consulting

Børnebeskyttelsesnetværket vil gerne invitere til en interaktiv dialog om bord på kutteren Anton for at tale om civilsamfundets styrke og rolle i forhold til børn i det globale Syd. Med udgangspunkt i børns forskellige positioner i Syd vil vi gerne engagere deltagerne gennem præsentationer, som har fokus på børnenes stemme – og hvordan civilsamfundet/græsrødderne bedst kan styrke dem både i Syd og i Nord. Gennem kreative produkter vil vi tale om forskellige tematikker inden for børne-beskyttelsesområdet  – og åbne op for en diskussion mellem deltagerne.